√ Tata Cara Sholat Dhuha : Niat, Doa & Surat Yang di Baca [Lengkap]

Tata Cara Sholat Dhuha

2 min read

Assalamu’alaikaum wr wb. Apa kabar teman teman di sana, semoga baik baik saja, sehat selalu, dan semoga rezekinya selalu lancar .kali ini saya  saya akan posting artikel  yang  isi-nya bisa membuat teman teman rezekinya  selalu lancar terus, dan manfaat-nya juga ada banyak  diantaranya   akan mudah terkabulkan keinginan  teman-teman.

sebelum teman teman mempelajari materi sholat dhuha, sebaiknya teman-teman baca dulu materi tentang Tata Cara Sholat Dhuha

Sholat Dhuha

Sholat dhuha yaitu sholat sunah yang dilakukan seorang muslim ketika  sudah memasuki waktu dhuha. Waktu dhuha adalah  dimana waktu matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya (kira kira pukul 7 pagi) hingga waktu dzuhur. untuk jumlah rakaat sholat  dhuha ini ada 2 rakaat, empat rakaat, enam rakaat, delapan rakaat  atau 12 rakaat. dilakukan dalam satuan 2 rakaat sekali salam.

Rasulullah Bersabda :

“barang siapa sembayang dua rakaat  maka tidak akan tercatat sebagai orang orang yang lupa.barang siapa sembayang dhuha empat rakaat , maka tercatat dalam golongan orang orang yang rajin beribadah.barang siapa sembayang dhuha enam rakaat maka terpenuhi segala kebutuhannya pada hari itu.barang siapa sembayang dhuha delapan rakaat maka tercatat sebagai orang  yang patuh ta’at kepada Alloh. dan barangsiapa yang sembayang dua belas rakaat, maka Allah membangunkan rumah di surga untuknya.setiap siang dan malam Alloh mempunyai rahmat karunia dan anugrah untuk hamba-hambanya, dan tiada anugrah serta rahmat karunia yang lebih utama daripada karunia yang berupa dzikir / ingat kepadanya.”

Surat Surat Yang di Baca  Sholat Duha

Dari pendapat Ibnu  Hajar dan imam Ramli : setelah kita  membaca surat al fatihah  surat selanjutnya surat Al Kafirun (pada rakaat pertama).untuk rakaat keduanya membaca surat  al ikhlash.Pendapat Imam Jalal Suyuthi dalam hawsyil khothiib : surat  asy syamsi (pada rakaat pertama). Untuk rakaat keduanya surat Dhuha.

Dibawah ini Contoh Surat Asy Syamsi :

BISMILLAAHIRROHMAANIRROhiiM WA SS SAM si WADHUhAA HAA. WALQOMARI IDAA TALAAHAA. WANNAHAA RI IDAA JALL LAA HAA. WALL LAYLI IDAA YAGH SAAHAA . WAssAMAAAA’I  WAMAA BANAA HAA . WAL ARDHII WAMAA THO haaHAA.WANAFsII WAMAA SaWW WAAHAA. FA’AL HAMAHAA FUJUU RO HAA WATAQ WAA HAA. QOD AFLAhA MANGNG ZAK KAAHAA. WAQOD KHOO BAMANGNG DAssAAHAA. KADZZ DA BAT sAMUU DUBI THOGH WAA HAAAA. IDIMM BA NGAsA ASS QOOHAA. FAQOOLA LAHUM ROSUULULLAAHI NAA QOTALLOHI WASUQ YAAHAA. FAKADDABUU HU FANGAQORUUHAA FADAM DAMA NGALAIHIM ROB’BUHUMM BIDAMM BIHIM FASAUWWAAHAA. WALAA YAKHOOFU NGUQBAAHAA.

Baca Juga: Niat Sholat Rawatib

Surat Al Kafirun :

:

BISSMILLAHIRROHMAANIRROhiiM QULYAAAA AYYUHAL KAAFIRUN. LAAAA’ABUDU MAATA’BUDUUN.WALAAAA ANGNGTUMNGAA BIDUU NAMAAAAA A’BUD.WALAAAA ANANGABIDUMAA NGABAT’TUM.WALAAAA ANGNGTUM NGAAABIDUUNA MAAAA A’BUD.LAKUM DIINUKUM WALIYADIN.

Artinya :

  • Katakanlah: hai orang orang kafir
  • Aku tidak akan menyembah  apa yang kamu sembah.
  • Dan kamu bukan penyembah tuhan yang aku sembah.
  • Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
  • dam kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah tuhan yang aku sembah.
  • untuk agamamu, dan untukku-lah, agamaku

Bacaan Niat Sholat Dhuha yaitu

Niat Sholat Dhuha Latin

USOLLII SUNNATAD DUha ROKNGATANYYNI MUSTAQBILAL QIBLATI ADAA’AN LILLAI TANGAALA.

Artinya : “ aku niat melakukan sholat sunnah  dhuha 2 raka’at , sambil menghadap kiblat,saat ini, karena Alloh ta’ala”.

Doa Sesudah Sholat Dhuha

Doa Sesudah Sholat Dhuha Latin

ALLOHUMMA INNADUHAA”A DHUAA UKKA WALBAHAA’A BAHAA UKA WAL JAMAA LA JAMAALUKA WALLQUWWA TA QUWWA TUKA WALQUDRO TA QUDRO TUKA WALNGISMATA NGISMATUKA ALLOHUMMA INGNG KAANA RIZQII FISSAMAA’I FA’ANGNGZILHU WAINGNGKAANA FIL ARDHI FA’AGH RIJHU WAINGNGKAANA MUNGASSRONGNG FAYASSIRHU WAINGNGKAANA haaROOMANG FATHOH’HIR HU WAINGNGKAANA BANGII DATANGNGA FAQORIB”HU BIhaQQI DHUhaA IKA WABAA IKA  WAJAMAA LIKA WAQUWW WATIKA WAQUDROTIKA ATINII MAA ATAYYTA NGIBAADAKASS SOO LihiiN.

Artinya : “wahai tuhanku, sesungguhnya waktu dhuha adalah waktu dhuha mu, keagungan adalah keagungan-mu,  keindahan  adalah keindahan-mu , kekuatan adalah kekuatanmu,  penjagaan adalah penjagaan-mu, wahai tuhanku, apabila rezeki-ku berada atas langit ,maka turunkanlah,apabila berbeda di dalam bumi, maka keluarkanlah, apabila sukar mudahkanlah, apabila haram sucikanlah, apabila jauh dekatkanlah, dengan kebenaran dhuha mu, kekuasaan- mu ( wahai tuhanku). Datangkanlah padaku apa yang engkau datangkan kepada hamba habanyamu yang soleh”.

Niat Sholat Dzuhur

Fathur Rozi
1 min read

Dzikir Setelah Sholat

Fathur Rozi
2 min read

One Reply to “Tata Cara Sholat Dhuha”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *