Sholat Sunnah Rawatib

Shalat sunnah (nawafil) ialah sholat sholat sunnat  di luar sholat sholat yang difardukan. Shalat sunnah itu dikerjakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

Untuk mendekatkan diri kepada Allah ta’ala, Dan untuk mengharapkan tambahan pahala Shalat sunnah dianjurkan karena dapat menambah (menyempurnakan) Kekurangan yang mungkin terdapat pada salat salat fardu, Di samping mempunyai keutamaan (fadhilah) Yang tidak terdapat pada ibadah ibadah yang lain.

Baca Juga : Sholat Hajat

Shalat sunat itu dibagi menjadi dua yaitu shalat sunnah mutlak, Dan salat sunnah muqayyad. Untuk mengerjakan shalat mutlak cukup niat shalat saja tanpa menyebut bilangan rakaat. Boleh melakukannya 1 rokaat 2,3,5 sampai 10 dan seterusnya.  Lafadnya :

USHOLLI SUNNATAL MUTHLAQI LILLAAHI TA’AALAA.

Shalat mutlak ini dapat dikerjakan di sembarang waktu asal tidak pada waktu-waktu Yang Terlarang.  Adapun shalat sunnah muqayyad dibagi dua yaitu : Salat sunah yang mengikuti salat fardu yang disebut dengan “Shalat rawatib “ dilaksanakan sebelum salat( shalat sunnah qabliyah ) dan sesudahnya ( sunnah ba’diyah). Sholat rawatib itu sebagai berikut :

  1. Empat rakaat qabliyah duhur
  2. Dua rakaat ba’diyah duhur
  3. Dua rakaat qabliyah ashar
  4. Dua rakaat qabliyah maghrib
  5. Dua rakaat ba’diyah maghrib
  6. Empat rakaat qabliyah isya
  7. Dua rakaat ba’diyah isya
  8. Dua rakaat qabliyah subuh.

Baca Juga : Doa Tahajud

Tinggalkan komentar