qunut subuh

Mungkin dari teman teman  sudah tidak asing lagi  mendengar  kata doa qunut. akan tetapi sangat disayangkan sekali apabila teman teman bacaan qunut nya  belum benar atau belum hafal sama sekali.maka dari itu  silahkan teman teman di bawah ini ada doa qunut, silahkan di hafal kan dan apa bila teman teman belum bisa baca arab nya silahkan bisa baca latin nya.

DOA QUNUT 

 

ALLOHUMMAH DINII FIIMAN HADAYYT. WANGAA FINII FIIMAN NGAA FAYYT.WATAWALL LANII FIIMAN TAWALL LAET. WABAARIK LII FIIMAAAA A’THOEYYT. WAQINII BIROHMATIKA  SARROMAA KQODHOYYT .FAINNAKA TAQDHII WALAA YUQDHOO NGALAYYK.WAINNAHU LAAYADIL LU MAN WALAYYT. WALAAYANGIZUMAN NGAADAYYT.TABAAROTA ROBBANAA WATANGAA LAYYT.FALAKALHAMDU NGALAAMAA QODOYYT.AsTAGHFIRUKA WA ATUBU ILAYYK.WASHOLLALLOHU NGALAA sAYYIDINAA MUHAMMAD’DININ NABIYYIL UMMIYYI WANGALAAAA ALIHII WASHOH BIHII WASALLAM.

Terjemah nya :

“Ya Allah tunjukan sebagaimana mereka yang telah engkau tunjukan. Berikan kesehatan kepadaku sebagaimana mereka yang telah Engkau karuniakan.dan perihalalah aku sebagaimana orang orang yang telah engkau peliharakan.berilah keberkatan bagiku pada apa apa yang telah engkau karuniakan.

dan selamatkan aku dari bahaya yang telah engkau karuniakan. Maka sesungguhnya,engkaulah yang menghukum dan bukanya yang kena hukum.dan sesungguhnya,tidak hina orang kamu pimpin.dan tidak muliya orang yang engkau musuhi.maha suci engkau wahai Tuhan kami dan maha tinggi.

 

Maka bagi engkaulah segala pujian di atas apa yang engkau hukum-kan. aku mohon ampun dari-Mu dan aku bertaubat kepada-Mu.

Doa Qunut Terbagi Menjadi 3 :

      Qunut Nazilah

merupakan doa yang dibacakan setelah seseorang ruku (i’tidal) pada rakaat terakhir sholat, Untuk hukum qunut nazilah sendiri hukumnya hi’ah(kalau seseorang lupa tidak di sunahkan sujud sahwi).Kunut nazilah dilaksanakn karena ada peristiwa (musibah)seperti flu burung,bencana alam.

     Qunut witir

Menurut pengikut imam ahmad bin hambal ( hambaliah). Qunut witir dilakukan setelah ruku.Qunut sholat witir menurut  pengikut imam abu hanifah (hanafiyah) qunut witir dilakukan di rakaat yang ke 3 sebelum ruku pada setiap sholat sunnah.Menurut pengikut imam syafii ( syafi’iyyah) qunut witir di lakukan pada akhir sholat withir setelah ruku’ pada separuh kedua bulan ramadan .

      Qunut  subuh

Maksudnya   qunut ini dilaksanakan setelah rakaat kedua sholat subuh ,Menurut pengikut imam malik ( malikiyyah) doa qunut sholat subuh hukumnya sunnah tetapi disyaratkan pelan saja (sir) . begitu menurut  syafi’iyyah  hukum  doa qunut sholat subuh sunnah ab’adl ( kalau lupa tertinggal  disunatkan sujud sahwi  dilakukan  pada rakaat yang kedua sholat subuh.sebab Rasulullah SAW ketika mengangkat kepala dari ruku (i’tidal) pada rakaat  kedua sholat subuh beliau membaca qunut.

doa sujud syukur

سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَنَامُ وَلاَيَسْهُوْ

SUBB hAANA MAL LA YANAA MU WALAA YASHU

Sujud sahwi dilakukan dengan dua kali sujud  sebelum salam .

 

Tinggalkan komentar