Niat Tayamum

Pengertian Tayamum

Tayamum adalah menggunakan debu yang suci pada muka dan 2 belah tangan sampai siku siku, Sebagai gantinya wudhu atau mandi dengan syarat-syarat tertentu.

 Syarat Syarat Wudhu ( Syarat Tayamum )

 • Ada halnya menggunakan air karena bepergian atau sakit.
 • Datangnya waktu shalat.
 • Sudah mencari air(setelah datang waktu shalat) tetapi tidak mendapatkannya.
 • Terhalang-nya memakai air, atau diperlukannya air tersebut untuk diminum misalnya sudah berhasil mencarinya.
 • Menggunakan tanah yang suci dan. Dan tidak sah tayamum menggunakan debu yang bercampur dengan kapur tepung atau (pasir).

Baca Juga : Faidah Ayat Kursi

Fardhu Tayamum 

 1. Niat-niat ini harus bersamaan dengan mula-mula meletakkan 2 belah tangan di atas debu hingga mulai mengusap muka.
 2. Mengusap muka.
 3. Mengusap kedua tangan sampai dengan siku-siku.
 4. Tertib/urut.

Cara Tayamum  

Mula-mula mempersiapkan tanah yang berdebu yang suci, Secukupnya belum pernah digunakan untuk tayamum, Tidak bercampur dengan kapur. Tepung atau pasir, debu itu diletakkan di depannya.

1. membaca bismillaahirrahmaanirrahim, Lalu meletakkan kedua belah telapak tangan di atas debu sambil diletakkan untuk di usapkan ke muka, Mulai menempelkan tangan ini harus disertai niat di dalam hati:

Niat Tayamum Arab

Niat Tayamum Latin

“NAWAIYTUT’TAYAMMUMA LIS TIBAA HATI FARDHISSHOLAATI LILLAAHI TA’AA LAA

 Terjemah Arti Niat Tayamum

Niat hanya dilakukan di dalam hati bersama dengan mulai mengusap sebagian dari muka.

2. Tangan kanan untuk mengusap separuh muka bagian kiri. dimulai dari dahi bagian atas dengan menempelkan ujung jari jari, lalu digerakkan ke arah kiri hingga telinga, Terus digerakkan ke bawah dan dalamnya ibu jari untuk kelopak.

Baca Juga : Niat Wudhu

3. Tangan kiri untuk mengusap separuh muka bagian kanan. Juga dimulai dari atas kemudian digerakkan ke bawah dan dalamnya ibu jari untuk kelopak mata.

4. Selesai mengusap muka, kedua belah tangan dibersihkan dari sisi debu lalu tempelkan ke atas debu dan agak di tekan, Kemudian diangkat, Tangan kiri untuk mengusap, tangan kanan, di mulai dari ujung jari, kira kira separuh telapak tangan untuk mengusap tangan bagian luar sampai siku siku, lalu tangan di putar untuk bagian dalam dan terus digerakan ke bawah sampai ibu jari bertemu dengan ibu jari yang lain.

5. Debu yang ada di tangan kanan untuk mengusap tangan kiri juga dimulai dari ujung jari. Kira-kira separuh telapak tangan untuk mengusap bagian luar sampai siku-siku, Dan terus digerakkan ke bawah Sampai ibu jari yang lain, Telapak tangan bagian kanan atau kiri perlu di sapu.

Keterangan :

Perlu diketahui bahwa mengusap dalam tayamum ini, Baik mengusap muka atau kedua belah tangan ,tidak harus merata sebagaimana menggunakan air dalam berwudhu atau mandi. Tetapi Umpama tertinggal sedikit, asal tidak disengaja telah dianggap sah dan tidak harus mengulangi usapan lagi.

Sunnah Tayamum

Sunnah tayamum ada 3 hal yaitu:

 1. Membaca bismillaahiraahmaanirrahim.
 2. mendahulukan mengusap tangan atas tangan kiri.
 3. Bersambung antara mengusap muka dengan mengusap kedua belah tangan tanpa berhenti.

Batalnya Tanyamum

 1. Segala yang membatalkan wudhu.
 2. Melihat air pada waktu sebelum sholat, Kecuali bagi yang bertayamum karena sakit.
 3. Murtad, keluar dari islam.

Penggunaan Tayamum

Seseorang yang terhalang berwudhu dan kecuali bagi yang bertayamu ia harus sholat dengan tayamum, maka tayamum sekali hanya dapat dipergunakan untuk mengerjakan satu Fardhu, baik shalat fardhu, khutbah jum’at atau thawaf yang wajib. Ada pun untuk sunnah, maka satu tayamum di samping untuk mengerjakan satu fardhu boleh juga untuk mengerjakan beberapa perbuatan sunnah, baik shalat sunnah, shalat jenazah, membawa Qur’an dan sebagainya.

Baca Juga : Niat Mandi Wajib

Orang yang  berbuat, baik dengan pembalut kain atau dengan gip karena luka atau patah tulang, boleh mengusap ketika berwudhu, pada pembalut-nya,tetapi setelah berwudhu, ia harus bertayamum, dan barulah boleh shalat. Ia tidak wajib mengulangi shalatnya, jika sewaktu mengenakan pembalut  tadi dalam keadaan suci dari hadast kecil.

3 pemikiran pada “Niat Tayamum”

Tinggalkan komentar