Niat Sholat Jumat

Pada kesempatan ini admin akan memberikan panduan  lengkap tentang niat sholat jumat, di antaranya ada perbedaan niat ketika sholat jumat menjadi imam/niat sholat jumat menjadi makmum, syarat syarat sholat jumat dan ada juga sunnah sunah sholat jumat. Insya Allah artikel ini mudah dipahami dikarenakan apabila teman teman tidak bisa membaca arab-nya admin juga di sini menuliskan latin-nya.

Sholat jumat itu hukumnya fardhu’ain wajib dilakukan oleh tiap-tiap orang muslim yang mualaf/baligh dan berakal  dan sehat dan bertempat tinggal.

Baca Juga : Niat wudhu

Niat Sholat Jumat (Orang Yang Menjadi Imam) 

Niat Sholat Jumat  (Orang Yang Menjadi Imam) Latin 

USHOL’LII FARdHOL JUMNGATI ROKNGATAYYNI ADAA’AN IMAAMAAN LILLAAHI TANGAALA

Niat Sholat Jumat (Menjadi Makmum)

Niat Sholat Jumat (Menjadi Makmum) Latin

USHOL’LII FARDHOL JUMNGATI ROKNGATAYYNI ADAA’AN MA’MUMAN LILLAAHI TANGAALA.

Hukum Sholat Jumat

Hukum sholat jumat  adalah fardhu’ain. Syaikh Wahbah Az Zuhaili dalam Fiqih Islam wa Adillatuhu menegaskan. Siapa  yang mengingkari maka dia kafir. Adapun dalil yang sangat jelas yaitu dalam Al quran, al Hadits.

Alloh SWt berfirman :

YA AY’YUHAL LADZIINA AMANUU IDZAA NUUDIYAsHOLAATI MINYAUMIL JUMU’ATI FASNGAU ILADZIKRILLAAHI WADZARUL BAYYNGA DZALIKUM KHOYYRULKUM INGNGTUM TA’LAMUUN.

Ada juga hadits dari sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihiwasallam : 

LAQOD HAMAM’TUM AN AMARO ROJULAYY’YUSOLI’LII BIN’NAAsI sUMMA AhARIQO NGALARI JALIYY’YATAKHOLAFUNA NGANIL JUMUNGATI BUYU TAHUM.

Artinya :

LAYANGNGTAHIYAN’A AQWAAMUN NGAN WAD NGIHIHIMUL UMUNGAATIAWLAYAKHTIMAN’NALLOOHIHU NGALA QULUU BIHIM sYUM’MA  LAYAKUUNUNA MINALKGHOO FILIINA.

Artinya :

MANTAROKA sALAAsA  JUMANGIN TAHAAWUNAA BIHAA THOBANGALLAHU NGALA QOBBIHIM.

Syarat Wajib Jumat

Syarat syarat yang mewajibkan shalat jum’at ada 7 perkara :

 1. Orang islam.
 2. Sudah baligh.
 3. Berakal sehat (tidak gila).
 4. Merdeka (tidak hamba sahaya)
 5. Pria (tidak wanita)
 6. Sehat ( tidak sakit).
 7. Muqim (menetap)

Baca Juga : Bacaan Adzan

Syarat Sahnya Melakukan Shalat Jumat

Syarat sahnya shalat jumat ada 3:

 1. Tempat sholat jum’at itu merupakan kota atau desa.
 2. Jumlah orang yang melakukan shalat jumat itu sekurang kurangnya 40 orang.
 3. Dilakukan dalam waktu dhuhur. (apabila waktu telah habis, maka diganti dengan shalat Dhuhur).

Fardhu Jumat

Fardhunya (hal hal yang harus dikerjakan dalam sholat jumat) itu ada 3:

 1. Membaca dua kutbah dengan berdiri sebelum sholat jumat.
 2. Duduk diantara dua kutbah.
 3. Shalat dua rakaat dengan berjamaaah.

Hal Hal Yang Sunnah Dalam Jumat :

1. mandi dan membersihkan tubuh.

2. memakai pakaian yang putih putih.

3. memotong kuku.

4. memakai wangi wangian.

5. tenang dan memperhatikan khutbah.

Baca Juga : Niat Mandi Wajib

Keterangan :

Orang yang datang terlambat ke masjid, sedangkan imam tengah membaca khutbah, hendaklah ia  mempercepat  shalat sunnah tahiyatal masjid dua rakaat, kemudian duduk dengan tenang untuk memperhatikan kutbah. jika seseorang datang untuk shalat jum’at, tetapi telah tertinggal satu rakaat maka  ia hanya wajib menambah satu rakaat lagi.

Tetapi apabila ia datang, imam sudah dalam tasyahud maka niat seperti biasa ( USALLII FARDLAL JUM’ATI RAK’ATAYNI. ) tetapi sesudah imam membaca salam, ia harus mengerjakan shalat empat raka’at sebagai shalat dhuhur.

2 pemikiran pada “Niat Sholat Jumat”

Tinggalkan komentar