MAD LAZIM MUKHAFFAF HARFI

MAD LAZIM MUKHAFFAF HARFI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap pembaca yang budiman, mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah SWT. Dari sekian banyaknya amal ibadah, salah satu ibadah yang wajib diamalkan oleh setiap muslim adalah membaca al-qur’an. untuk membaca Al-Qur’an juga teman teman harus memahami hukum hukum bacaan salah satunya ada hukum bacaan mad lazim mukhaffaf harfi.

Membaca al-qur’an merupakan amaliah wajib yang tidak terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat, dengan catatan tempat tersebut merupakan tempat yang suci atau layak untuk membaca al-qur’an.

Selama dalam kondisi yang suci baik dari hadats besar ataupun kecil, maka seorang muslim baik laki-laki atau perempuan sah untuk membaca al-qur’an.

Dalam membaca al-qur’an ada pembahasan atau kajian yang harus kita pahami bersama, agar dalam membaca al-qur’an dapat dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid.

Baca Juga : Contoh Mad Tamkin

Salah satu bab dalam ilmu tajwid yang hendak kita bahas di sini adalah bab Mad Lazim Mukhoffaf  Harfi. Apa itu Mad Lazim Mukhoffaf Harfi ? mari lanjutkan membaca keterangan di bawah ini.

PENGERTIAN MAD LAZIM MUKHAFFAF HARFI

Apa sih yang dinamakan dengan bacaan Mad lazim mukhffaf harfi ? Bacaan Mad lazim mukhaffaf harfi yaitu apabila terdapat huruf yang menjadi permulaan surat dan bila diurai hanya terdiri dari dua huruf.

Maksudnya bagaimana? Bila membaca al-qur’an tentu kita jumpai di beberapa surat di dalam al-qur’an yang permulaan surat terebut menggunakan kalimat seperti حٰمٓ, nah itulah maksud dari pada permulaan ayat mengguakan huruf.

Untuk lebih mudah memahami pembahasan bacaan Mad Lazim Mukhoffaf Harfi, mari lanjut membaca ke pembahsan selanjutnya, yaitu huruf-huruf Mad Lazim Mukhoffaf Harfi.

HURUF-HURUF MAD LAZIM MUKHAFFAF HARFI

Untuk lebih mudah memahami bacaan Mad Lazim Mukhoffaf Harfi, perhatikan huruf-huru mad lazim mukhffaf harfi yang berjumlah sebanyak lima huruf. Kelima huruf tersebut terkumpul dalam lafad (حَيٌّ طَهَرَ) bila diperinci maka menadi : ر – ه – ط – ي – ح

CARA MEMBACA MAD LAZIM MUKHAFFAF HARFI

Bacaan mad pada umumnya adalah membahas bacaan panjang yang terdapat pada ayat-ayat di dalam al-qur’an. ukura pang yag harus dibaca pada bacaan Mad Lazim Mukhoffaf Harfi  yaitu dua harakat.

Atau biasanya bila belum terbiasa denga hanya mengira-ira panjangnya suara bacaa yang dikeluarkan, maka untuk mengukur panjang bacaan tersebut boleh menggunakan ketukan.

CONTOH BACAAN MAD LAZIM MUKHAFFAF HARFI

حٰمٓ : bacaan disamping merupakan contoh dari bacaan Mad Lazim Mukhoffaf Harfi, maka panjang bacaan dari lafadz tersebut adalah satu alif atau dua harakat.

يٰسٓ : bacaan disamping merupakan contoh dari bacaan Mad Lazim Mukhoffaf Harfi, maka panjang bacaan dari lafadz tersebut adalah satu alif atau dua harakat.

طٰهٰ : bacaan disamping merupakan contoh dari bacaan Mad Lazim Mukhoffaf Harfi, maka panjang bacaan dari lafad tersebut adalah satu alif atau dua harakat.

الٓرٓ : bacaan disamping merupakan contoh dari bacaan Mad Lazim Mukhoffaf Harfi, maka panjang bacaan dari lafadz tersebut adalah satu alif atau dua harakat.

Baca Juga : Mad Shilah Thowilah

Itulah keterangan mengenai pembahasan tentang bab Mad Lazim Mukhoffaf Harfi. Di dalam al-qur’an banyak dijumpai di permulaan surat. Maka yang perlu kita perhatikan adalah mana kala menjumpai surat dengan permulaan seperti contoh diatas maka di sebut bacaan Mad Lazim mukhoffaf Harfi.

Oleh karena lafad tersebut merupaka bacaan Mad Lazim mukhoffaf Harfi, maka paag bacaa yag harus diperhatikan adalah satu alif atau dua harakat. Boleh juga dibahasakan dua ketukan.

Sekian yang dapat kami sampaikan melalui artikel ini, atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tinggalkan komentar