Imam Syafii Seorang muslim, yang suka berbagi ilmu agama.

Doa Orang Hamil

55 sec read

  1. Duh Allah! Mugi njagi anak kulo ing salebetipun weteng  kulo, mugi dipun paringi saras, Panjenengan punika Dzat ingkang maringi kesarasan. Mboten wonten tiyang ingkang paring kesarasan kejawi Panjenengan.  Kesarasan ingkang tumunten ingkang mboten pernyakitipun. Panjenengan punika Dzat ingkang sae-saenipun Dzat ingkang dipun takekaken.
  2. Duh Allah! Mugi paring rupi anak kulo ing salebetipun weteng kulo rupi ingkang sae tur ngganteng menawi jaler, menawi estri ayu. Mugi Panjenengan netepaken manah anak kulo dados lare ingkang iman dumateng Panjenengan lan Utusan Panjenengan.
  3. Duh Alloh! Mugi ngedalaken anak kulo saking weteng kulo nalika wekdal mbabaraken ingkang gampil wilujeng mboteng kangelan, lan manfangat wonten dunya lan akherat. Amin. Mugi nampi donga kulo kados dene Panjenengan nampi do’anipun Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
  4. Duh Alloh! Mugi njagi anak kawulo ingkang Panjenengan ngedalaken saking panggenan peteng dateng panggenan padang. Mugi dipun dadosaken lare ingkang leres sempurna akalipun lemah-lembut alus tur ngalim pedamelanipun serba berkah. Mboten sanes saking pengendika Panjenengan Dzat ingkang Maha Mulya.
  5. Duh Alluh! Mugi paring panjang umur anak kulo sehat badanipun, sae budi pakertinipun faseh ucapanipun sae suwantunipun kangge maos Al Qur’an lan Al Hadits Anabawi, kaliyan sipat agungipun Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sedaya pengalembana namung  kaguganipun Alloh Dzat ingkang ngurus alam.

Baca Juga : Doa Minta rezeki

Kalau hamil umur 7 bulan, minumlah minyak  klentik satu sendok makan sebelum makan pagi seminggu sekali.

Kalau hamil umu 8 bulan, seminggu sekali.

Kalau h amil umur 9 bulan, setiap pagi.

Minyak klentik ini dibuat sendiri dari kelapa, syukur dari kelapa hijau.

Selanjutnya Setelah bayi lahir telinga kanan di-Adzani, telinga kiri di-Qomati

Lalu membaca :

Selanjutnya membaca Surat Al Qodar :

Imam Syafii Seorang muslim, yang suka berbagi ilmu agama.

Doa Sehari Hari

Imam Syafii
7 min read

Doa Sholat Witir

Imam Syafii
1 min read

Doa Pagi Hari

Imam Syafii
1 min read

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *