Doa Masuk Masjid

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Masjid adalah rumah Allah SWT. yang di dalamnya terdapat banyak keberkahan bagi siapa saja yang memasukinya. Masjid bagaikan gudangnya kebaikan bagi setiap orang yang menggunakan masjid sebagai tempat yang dimulyakan.

Maksudnya, masjid akan menjadi tempat yang begitu meneduhkan bila orang-orangnya merawat dan menghidupkan masjid dengan berbagai kegiatan keagamaan atau sosial. Sehingga masjid tersebut tampak hidup dan ramai dengan banyaknya aktifitas.

Menggunakan masjid sebagai tempat untuk kegiatan sosial kemasyarkatan memang diperbolehkan dalam Islam, seperti untuk musyawarah oraganisasi, musyawarah masyarakat dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan norma agama.

Baca Juga : Doa Naik Kendaraan

Di zaman Rasulullah SAW, selain menggunakan masjid sebagai tempat ibadah juga masjid digunakan sebagai tempat musyawarah atau diskusi bersama para shahabat. Selain sebagai tempat ibadah umat muslim masjid juga umum digunakan untuk mengadakan acara-acara pertemuan yang berhubungan dengan organisasi kemasyarakatan.

Selain membahas masjid dari segi fungsi, kegunaan atau tujuan didirikannya masjid selain sebagai pusat peribadatan umat muslim, alangkah baiknya kita juga memahami tatacara atau adab dalam memasuki masjid. Tujuannya adalah untuk meraih keberkahan yang ada pada masjid.

Penjelasan Doa Masuk Masjid

Sebelum memasuki masjid kita dianjurkan untuk membaca doa masuk masjid terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar kita semakin banyak mendapatkan keberkahan yang ada di dalam masjid.

Doa masuk masjid tersebut dibaca manakal kit hendak memasuki masjid atau dibaca dipintu masjid ketika memasuki masjid. Memasuki masjid dianjurkan untuk melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu.

Doa tersebut dibaca dengan tujuan agar Allah SWT. membimbing perilaku kita, baik di dalam masjid ataupun ketika di luar masjid. Jadi pada doa tersebut kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga diri kita dari tingkah laku yang tidak baik. Berikut doanya;

“Allahummaftah lii abwaabal jannah wa abwaabar rahmatika”

Doa Keluar Masjid

Selain dianjurkan membaca doa ketika masuk masjid, ketika keluar masjid juga dianjurkan untuk membaca doa, demikian doa ketika keluar dari masjid;

“A’udzubillahil ‘adziimi wa biwajhikal kariimi wa shulthonihil qodim minasy syaithonir rojim. Bismillahi wal hamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ‘ala sayyidina Muhammadin wa’ala ali sayyidina Muhammad. Allahummaghfirlii dzunubi waftah lii abwaaba rohmatika”

Artinya: “Aku berlindung kepada Allah yang Maha Besar, kepada Dzat-Nya yang Maha Mulia dan kepada kerajaan-Nya yang lebih dahulu dari syaithan yang terkutuk. Dengan nama Allah dan segala puji bagi Allah. Wahai Tuhanku, sampaikanlah shalawat serta salam atas sayyidina Muhammad dan keluarga sayyidina Muhammad. Wahai Tuhanku , ampunilah dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu.

Mengapa Membaca Doa Ketika Masuk Dan Keluar Masjid?

Membaca doa ketika masuk masjid salah satu alasannya adalah karena kita paham betul bahwa masjid merupakan rumah Allah, dimana disetiap masjid itulah terdapat hidayah dan rahmat dari Allah SWT. sedangkan manusia tidak mungkin menjadi baik bila Allah tidak memberinya hidayah.

Gambarannya bila kita memasuki rumah orang lain tentu kita dianjurkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu, hal tersebut merupakan salah satu tatakrama atau adab bertamu. Terlebih lagi bila kita memasuki rumah Allah SWT; sedangkan ditempat tersebut merupakan tempat yang penuh dengan maghfirah dan rahmat Allah.

Maka sebagai manusia yang berharap ampunan dan rahmat Allah SWT. sudah selayaknya untuk membaca doa bila hendak memasuki masjid, tujuannya adalah agar kita mendapat ampunan dari Allah, mendapat hidayah-Nya dan dibukakan pintu hatinya.

Bila orang telah dibukakan pintu hatinya oleh Allah SWT. maka orang tersebut menjadi orang yang mudah menerima nasihat, mudah menerima qada dan qadar dari Allah SWT. sehingga harapannya ialah menjadi manusia yang mudah menerima atau qonaah.

Demikian pembahasan tentang doa masuk masjid yang dapat kami sajikan kepada para pembaca sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tinggalkan komentar